thì quá khứ đơn giản thi qua khu don gian

Thì quá khứ đơn – cấu trúc thì quá khứ đơn giản

Thì quá khứ đơn là gì? Cấu trúc thì quá khứ đơn hay ví dụ cách sử dụng thì quá khứ đơn. Có các trường hợp vận dụng thì quá khứ đơn giản nào mà bạn cần phải phân biệt trong khi sử dụng. Tất cả có trong bài viết này, mong rằng sẽ giúp các bạn sử dụng tiếng anh tốt hơn.

1. Dạng của thì quá khứ đơn giản

Thì Quá khứ đơn giản có dạng:

– Verb + ed

hoặc

– Động từ bất qui tắc

Mời bạn xem bảng động từ bất quy tắc đầy đủ tại đây

2. Các trường hợp vận dụng thì quá khứ đơn giản

2.1. Thì quá khứ đơn dùng để chỉ một hành động đã hoàn tất trong quá khứ

Cách sử dụng đầu tiên của thì quá khứ đơn giản là dùng để nói về một hành động được bắt đầu và cũng đã kết thúc trong quá khứ tại một thời điểm cụ thể. Tuy rằng khi đề cập tới hành động đó có thể người nói không đề cập tới thời điểm xảy ra nhưng trong ý nghĩ của họ thì họ có ý niệm về nó.

cach su dung thi hien tai don 1

Một số ví dụ về thì quá khứ đơn trong trường hợp vận dụng 1:

– I had dinner with my girl friends yesterday at KFC Cau Giay :)

– Last week, I joined Le Tham Duong’s show about Life Control and success

– He washed his bike

– Did you have breakfast?

– I did not see him in the conference

2.2. Thì quá khứ đơn giản dùng để chỉ một loạt các hành động đã hoàn thành trong quá khứ

cach su dung thi hien tai don 1

Chúng ta dùng thì quá khứ đơn khi muốn liệt kê một loạt các hành động, công việc mà chúng ta đã làm. Bạn sẽ dễ dàng hình dung hơn qua các ví dụ sau:

– I finished class, went to the dating place with friends and then had a good lunch with them

– He came to the building A, took the first elevator to get our floor 18th

3. Thì quá khứ đơn giản dùng để nói về một quãng thời gian trong quá khứ.

cach su dung thi hien tai don 1

Thì quá khứ đơn giản có thể dùng để miêu tả một quãng thời gian đã bắt đầu và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ. Một số cụm từ đi kèm với trường hợp này:

– For 03 (three) years

– For 10 (ten) minutes

– All day

Và đây là ví dụ minh họa cho cách sử dụng số 3 của thì quá khứ đơn:

– She lived in Vietnam for three years

– I studied in webkynang.vn english center for one year

– We walked all the day

– How long did you take? -> Answer: I walked on foot for five minutes

4. Thì quá khứ đơn dùng để nói về một thói quen trong quá khứ

cách sử dụng thì hiện tại đơn giản cach su dung thi hien tai don 4

Trong đời, ai cũng có những thói quen và không ít những thói quen không còn được duy trì đến quá khứ. Khi nói về các thói quen đã chấm dứt trong quá khứ ta dùng thì quá khứ đơn. Ngoài ra ta cũng có thể sử dụng cụm từ “Used to”. Và để làm rõ hơn ý chúng ta muốn diễn tả về một thói quen đã chấm dứt, ta thường dùng kèm với các từ hoặc cụm từ sau:

– Always: Luôn luôn

– Often: Thường

– Never: Không bao giờ

– When i was a child: Khi tôi còn là một đứa trẻ

Ví dụ về thì quá khứ đơn dùng để nói về một thói quen đã chấm dứt.

I watched movie a lot when I was a child.

I often played football in high school

He worked at the A coffee as a waiter after school

thichthiclick