1. Đăng ký thành viên

Lưu ý khi đăng ký thành viên:

– Đối với các trường có chữ “Required” thì cần bạn cần phải điền

– Đối với câu hỏi kiểm tra bạn cũng cần phải điền để có thể đăng ký

– Còn lại các bạn có thể chỉnh sửa sau khi đăng ký tại trang cá nhân của bạn

 Kích hoạt tài khoản:

Sau khi “Complete Sign up” tại trang Đăng ký thành viên, chúng tôi sẽ gửi một Email kích hoạt tài khoản vào địa chỉ email bạn điền trong Form đăng ký.

Bạn cần mở email đó và click vào đường link kích hoạt (Activate) tài khoản, sau đó đăng ký hoàn tất.

Còn lại bạn sẽ tha hồ chia sẻ những dòng status hay kinh nghiệm học tiếng anh của bạn trên trang Mạng xã hội học tiếng anh.

Title

Your Content

Title

Your Content

Accordion 2

Your Content

Accordion 2

Your Content

Accordion 2

Your Content

Accordion 2

Your Content

Accordion 2

Your Content